????? english
מעילות ע"י עובדים בחברות ועסקים
מאמרים
מסמך זה יציג את נושא המעילות השגירות והנפוצות בעסקים ובחברות. כאשר מדובר על מעילות , מדובר בין היתר על גניבות, הונאות, ניגודי עניינים ומעשי מרמה שונים אשר מבוצעים על ידי עובדים בכל הדרגים, כמו גם ע"י לקוחות וספקים, ושיש בהם רווח כספי / טובת הנאה אחרת . מחקרים שנעשו בעולם מראים כי אין חברות החסינות מפני מעילות ויש חשיבות לתחושת אכיפה ובטחון לצמצום תופעות אלה . מחקר בינ"ל מקיף בנושא מעילות בידי עובדים מראה כי בזהות העובדים המבצעים את המעילות אין הבדל בין נשים וגברים ( שני המינים מעורבים במעשי מרמה והונאה במידה שווה ) . מחקרים נוספים מראים כי בשנים האחרונות מספר המעילות גדל , כמו כן עולה כי ככל שהעובד המועל בכיר יותר בהיררכיית הארגון כך הנזק אותו הוא עשוי להסב לארגון כתוצאה ממעורבותו בגניבה או מעילה גדול יותר .
להלן פרוט חלקי של סוגי המעילות הנפוצות בעסקים וחברות :
מעילות המבוצעות על ידי מחסנאים
הגישה שיש למחסנאים למלאי של הארגון ולרישומי המלאי מעמיד אותם בצומת רגיש ובעמדה המאפשרת להם לגנוב סחורה מהמחסן. לעתים גניבה פיסית בעצמם , לעתים גניבה בשת"פ עם נהג ע"י העמסת סחורה מיותרת על משאיתו לפני יציאתו לחלוקה , לעתים ע"י ביצוע פריקה פיקטיבית למשאית חלוקה על פריטים שלא הוחזרו לחברה ואשר נמכרו בדרך ע"י הנהג - וחלוקה עמו בכסף . החוסר של המלאים יתגלה במסגרת ספירות המלאי. עסקים רבים מבצעים ספירות בתדירות לא גבוהה - עובדה המאפשרת ביצוע גניבות לאורך זמן . הסתרת הגניבות וחסרי המלאי תתבצע לרוב באחת השיטות הבאות:
1. גניבת סחורה ורישום השמדות מלאי - אחת מנקודות החולשה של ארגונים רבים היא חוסר הבקרה על השמדות של מוצרים פגומים, או כאלו שעבר מועד השימוש בהם. בהעדר בקרה כאמור יכול המחסנאי לגנוב סחורה ולהסביר את החוסר בהשמדות מלאי. בחברת משקאות גדולה בוצעה גניבה שיטתית של משטחי סחורה שלמים מדי יום ע"י מחסנאים ונהגים , מנהל המחסן אשר היה שותף לגניבה נהג לבצע השמדות פיקטיביות של סחורה שניזוקה כביכול וכך גרע מהמלאי את הסחורה שהייתה למעשה חסרה . מנהל המחסן הפליא לעשות ואף אישר חשבוניות פיקטיביות לקבלן פינוי פסולת על פינויים של הסחורה שכביכול הושמדה - והתחלק גם עם הקבלן בכסף ששולם לו עבור עבודות שלא ביצע .
2. גניבת סחורה וזיוף ספירות המלאי - כאמור גניבת מלאים תתגלה במועד ספירת המלאי. זיוף תוצאות הספירה כך שיראו על כמות מלאי גדולה יותר מהרשומה בספרים תסייע בהסתרת המעילה. זיוף הספירה יכול להתבצע על ידי ספירת אותה סחורה פעמיים, "טעויות" בסיכומים והכפלות, הוספת פריטים לאחר ביצוע הספירה, רישום סחורה שלא שייכת לארגון וכד'. ארגונים רבים אינם מקיימים ספירה בשתי קבוצות והשוואה אח"כ , עובדה המקלה בעצם על זיוף תוצאות הספירה ע"י סופר יחיד שמעורב בגניבה או שלחליפין חושש שיפוטר עקב אחריותו לחוסרי מלאי שאין לו מושג מה מקורם .
3. גניבת סחורה ורישום כוזב של יציאות וכניסות מהמחסן - רישום כמות קטנה יותר של סחורה בספרים מאשר נכנסה בפועל למחסן או רישום כמות גדולה יותר ביציאה מהמחסן יסתירו גם הן גניבות של סחורה. פעולות כאמור יכולות להתבצע כאשר קיימת בקרה לקויה על הכניסות והיציאות מהמחסן.
4. מעילה בשת"פ ספקי חמרי גלם ואריזה - בארגונים בהם אין די בקרה ופיקוח על קבלת חמרי הגלם והאריזה נפוצה תופעה של ניצול עובדה זו לטובת מעילה ע"י מחסנאי בשת"פ ספקים . בשיטה זו המחסנאי האחראי לקבלת חמרי הגלם מהספק מזייף תוצאות שקילת או ספירת חמרי הגלם המסופקים לארגון בפועל ומבצע רישום של כמויות פיקטיביות שלא הגיעו . בהמשך , הנ"ל מתחלק בכספי המעילה עם הספק אשר מקבל תשלום מלא מהארגון גם על חמרים שבעצם לא סיפק .
מעילות המבוצעות על ידי קופאים
בארגונים וחברות המפעילים חנויות סניפים ועסקים עוברים במקרים רבים כספים דרך הקופאים. עובדה זו מאפשרת בעצם לקופאים לגנוב כספים לפני רישומם בקופה / בספרים - עובדה המקשה מאוד על איתור הגניבה.
5. אי רישום תקבולים בקופה - השיטה הבסיסית ביותר לגניבת כספיים מהעסק. הקופאי המועל מאתר קונים שאינם זקוקים לקבלה על הקניה ואת התמורה מהקניה במקום להכניס אל הקופה - הקופאי משלשל לכיסו. במידה והגניבות מבוצעות בהיקפים לא גדולים מתקשה הארגון במקרים רבים לזהות את מקור הגניבות , כמו כן בכל עסק קיים פחת סביר חלקו מגניבות ע"י לקוחות ויש נטיה לבעלי עסקים רבים לייחס חסרי מלאי לפחת הנ"ל / לגניבות לקוחות מהחנות וכו' .
6. הענקת הנחות לא מאושרות למקורבים - שיטה נפוצה לגניבה בשתוף פעולה עם לקוחות של חנויות ועסקים . הקופאי מעביר בקופה פריט זול יותר מזה שהלקוח לקח בפועל ובעצם מחייב את הלקוח בעלות הפריט הזול . התחכום בשיטה טמון בכך שאדם המתבונן בעבודת הקופאי רואה העברת מוצרים בקופה וקשה לוודא שהפריט המועבר הוא אכן הפריט שנלקח . לקוח אשר קונה 3 ק"ג בשר פילה בקר ומחויב בקופה על 3 ק"ג בשר גרונות עוף או פסולת בשר . עובדי חנויות זכאים לעתים להנחת עובד מיוחדת על קניית מוצרים של החנות , במקרים רבים עובדה זו מנוצלת להענקת הנחות לא מורשות ללקוחות "מועדפים" או למכרים .
7. שימוש בקבלות ובחשבוניות פיקטיביות - בשיטה זו פונה הקופאי לבית דפוס ומבקש להפיק קבלות וחשבוניות פיקטיביות הזהות או דומות לאלה של הארגון. בזמנים בהם בעלי העסק אינם נמצאים במקום, עושה הקופאי שמוש בפנקסים הפיקטיביים של החשבוניות והקבלות המזויפות ומשלשל את התקבולים לכיסו במקום לקופה .
8. שימוש חוזר בקבלות כרטיסי כניסה ובכרטיסי נסיעה משומשים - בשיטה זו נוהג הקופאי או נהג האוטובוס לדוגמה ,לעשות שימוש חוזר בקבלות משומשות של העסק או בכרטיסי נסיעה שנאספו מהרצפה. לאחר קנית כרטיסים לדוגמה, לא תולש הסדרן בכניסה את ספח הביקורת ומחזיר את הכרטיס לקופה למכירה נוספת, שלא נרשמת כמובן בקופה. בתקופת החופש הגדול הורים רבים רוכשים כרטיסים יקרים עבור ילדיהם לאטרקציות שונות בעלות לא מבוטלת , הסדרן בכניסה לקרקס / פארק מים / לונה פארק / אטרקציה אחרת מנצל לעתים את הלחץ בכניסה ולוקח כרטיסים ממבקרים מבלי לקרוע אותם - הכרטיסים נמכרים על ידו שוב לכל המעוניין . האמור מתבצע בכניסה להופעות ומופעים בעיקר במקומות שאין בהם כסאות מסומנים ( ראו מכירת כרטיסים ע"י ספסרים סמוך לתחילת ההופעה ) גם שיטה זו עובדת בעיקר כאשר הלקוחות ממהרים ואינם דורשים את הקבלה. שיטה נוספת המקובלת אצל קופאים ונהגי אוטובוס היא איסוף קבלות שנזרקות ע"י הלקוחות ומסירתן / מכירתן שוב.
9. שימוש בקבלות של עסק אחר - שיטה דומה לשמוש בחשבוניות פיקטיביות , בשיטה זו משיג הקופאי חשבוניות או קבלות של ארגון אחר העוסק מתחום פעילות דומה לזה של הארגון בו הוא עובד. קבלות וחשבוניות רבות במשק ניתנות על שם חברה ולא על שם החנות הספציפית ולא תמיד שם העוסק על החשבונית או הקבלה דומה לזה שעל שילוט החנות , עובדה זו מקלה בעצם על ביצוע מעילה ללא חשש לגילוי על ידי הלקוחות של החנות .
10. מתן אישור של חברת כרטיסי אשראי - במקרים רבים הלקוח של העסק מסתפק בקבלת האישור המודפס של חברת כרטיסי האשראי על ביצוע העסקה במקום קבלה או חשבונית. עובדה זו מאפשרת לקופאים לתת אישור זה במקום קבלה. את סכום הקניה לוקח הקופאי במזומן מהקופה. במקרים אחרים נתגלה כי קופאים שמים בעסק מכשיר הרשום על שם חברה אחרת , או בעת "גיהוץ" במכשיר חיוב ידני מגהצים שובר במכשיר עם פרטי עסק אחר או ללא פרטי עסק כלל ואז לא מקישים בקופה או מוציאים חשבונית ומעבירים את השוברים החתומים שהנם שווי ערך לכסף לבתי עסק אחרים בתמורה לטובין או חוב .
11. החלפת מזומן בשקים עתידים - שיטה נפוצה מאוד של מעילת בכספים היא באמצעות החלפת תקבולים אשר מתקבלים במזומן בשקים עתידים של הקופאי, משפחתו או מהשוק האפור. בדרך זו נהנה הקופאי בעצם מ"הלוואה ללא ריבית" מהעסק. במידה והקופאי מפקיד את הכספים בבנק הוא יכול אף ליהנות מריבית שיכולה להצטבר לסכומים נאים. נהגי חלוקה הגובים חובות מלקוחות של החברות המסחריות המעסיקות אותם - מנצלים לעתים פירצה זו של לקוחות המשלמים במזומן כדי לקחת כסף מזומן ולשים במקומו שיקים דחויים , כ"כ קיימת שיטה בה הנהג גונב כסף מזומן מהמסלול ואח"כ באמצעות שינויים ידניים בחשבונית של הלקוח - "מחזיר" מהלקוח חזרות או סחורה שניזוקה ( לעתים סחורה שנגנבת מלקוח אחר או שנמצאה בפח ) קשה לגלות גניבה זו כי הכרטיס של הלקוח אינו בחוב והלקוח אינו מתלונן .
12. גניבת כספים והחזרתם ערב ספירת הקופה - קיימים ארגונים אשר מקבלים מידי יום סכומי כסף גדולים. כספים אלו מתקבלים בקופה ומועברים מידי יום לבנק ובמקביל נרשמת הכנסה בספרים. במקרים בהם לא נערכת ספירה יומית או "סגירת מסלול" יומית על ידי הממונים יכולים הקופאים לקחת כספיים אלו ולהחזירם בשלב מאוחר יותר. העובדה שגופים רבים עורכים ספירות פתע רק לעיתים רחוקות, ולא מבצעים התאמות עם הלקוחות, מקילה מאוד על הקופאים בביצוע גניבת כספיים והחזרתם ערב ספירות הקופה. למחרת הספירה לוקחים שוב הקופאים כספים וחוזר חלילה. האמור מתבצע לעתים גם ע"י אנשי מכירות הגובים כספים מלקוחות החברה , חלק מאותם לקוחות משלמי במזומן - ואז איש המכירות לוקח את המזומן לכיסו . לקראת ישיבות חובות המתבצעות אחת לתקופה קבועה - איש המכירות "מגלגל" חוב מלקוח ללקוח באמצעות הפקדת שיקים וכספים שגבה מלקוח א לזכותו של לקוח ב שלגבי חובו ידרש לתת הסברים . מעילות המבוצעות על ידי נהגי חלוקה
13. גניבת סחורות או אריזות מלקוחות - בהעדר פיקוח וספירה אצל חלק מלקוחות הארגון , נהגי חלוקה מנצלים לעתים את חוסר ההשגחה מצד הלקוח ומספקים לו כמויות סחורה קטנות מאלה שרשומות בחשבונית / בתעודת המשלוח . אם הלקוח מרגיש שלא קיבל את כל הסחורה הנהג ניגש אל המשאית ו"מחפש" ואז כביכול "מוצא" את הסחורה על המשאית ואומר שטעה בספירה ולכן לא סיפק אותה . חוסר ערנות של לקוחות מאפשר לנהגי חלוקה לנצל את זמן לקיחת החזרות / אריזות ממחסן הלקוח אל המשאית - כדי לקחת גם סחורה טובה שסופקה כרגע או שהייתה במחסן הלקוח . סחורות "מיותרות" אשר ימצאו על המשאית ימכרו בשחור ע"י המחלקים בזמן החלוקה והכסף ישולשל לכיסם . במקרים מסוימים נהגי חלוקה מרמים את הלקוח בזמן לקיחת החזרות / האריזות ורושמים כמויות קטנות בהרבה מאלה שלקחו מהם בפועל . "הצלחה" של נהג לקחת יותר אריזות / חזרות מכפי שהלקוח הרגיש מאפשרת לו לרשום ידנית בעט בחשבונית של לקוח אחר ששילם לו במזומן כאילו שהלקוח הנ"ל החזיר את החזרות / האריזות , ולקחת את שווי החזרות / האריזות לכיסו של הנהג . במקרים רבים מדובר על פרטי אריזה שיש להם ערך פקדון גבוה כגון מיכלי גז co2 שמשמשים להפעלת מתקני מזיגה של משקאות ושהפקדון עליהם הוא של כמה מאות שקלים ליחידה , או חביות בירה ריקות אשר שווי הפקדון עליהן אף הוא גבוה .
14. גניבת סחורה מהמחסן ע"י הנהג או עוזר הנהג - בהעדר פיקוח ובקרה בזמן העמסת משאיות החלוקה ובהעדר מניעת כניסה של נהגים אל תחומי המחסנים , מנצלים חלק מנהגי החלוקה מצב זה כדי להוסיף למשאית שלהם פריטים שלא היו אמורים להימצא בה , אותם פריטים נלקחים ממסלולים המיועדים למשאיות האחרות בזמן העמסת המשאית או ישירות מתוך שטחי האכסנה במחסן . הסחורה ה"מיותרת" נמכרת ע"י הנהג אשר לוקח את הכסף לכיסו .
15. אי דיווח על סחורה עודפת אשר נמצאה על המשאית - לא אחת קיימות טעויות בהעמסת משאיות חלוקה , ולעתים קיימים עודפים בהעמסה ופריטים מיותרים על המשאית . נהגי חלוקה רבים מנצלים מצב זה בו יש עודף בסחורה על המשאית ואינם מדווחים על העודף או מחזירים את הסחורה העודפת . הנ"ל מוכרים את הסחורה המיותרת ולוקחים את הכסף לכיסם . לעתים מתבצעת הונאה הפוכה , נהגי חלוקה מדווחים מהשטח כאילו שהיה חוסר בסחורה על משאיתם - ומוכרים את הסחורה שכביכול הייתה חסרה . הונאה זו נפוצה בעיקר בחברות שבהן אין בקרה ופיקוח על הליקוט וההעמסה ואין תיעוד מסודר וניתוח אירועים של דיווחי חוסרים בסחורה .
16. גניבה של סחורה בשיתוף פעולה עם מלקט ו/או מחסנאי - בארגונים רבים בהם אין פיקוח ובקרה על הליקוט של הסחורה במחסן ובניית המסלולים עבור משאיות החלוקה פורחת תופעה של גניבה של צוות חלוקה בשת"פ עם מלקט ו/ או מחסנאי . בשיטה זו על פי תאום מוקדם בין המחלק או עוזרו ובין המלקט או המחסנאי - בעת ביצוע הליקוט ( הכנת הסחורה עבור המשאית לחלוקה) מוסיפים במתכוון קרטוני סחורה עודפת למסלול של המשאית . צוות החלוקה מוכר את הסחורה הגנובה לרוב ללקוחות קבועים - ומתחלק בכספי המעילה עם משתף הפעולה במחסן . שיטה אחרת לגניבה בשת"פ דומה עם מחסנאי הנה קבלת פריקה פיקטיבית / כל משאית חלוקה אמורה להיספר ביציאה וגם בחזרה . בשיטה זו של פריקות פיקטיביות צוות החלוקה מוכר בדרכו חזרה מחלוקה סחורה שהייתה אמורה לחזור למחסן (חזרות או סטורנו / סחורה שלא סופקה ללקוח) . המחסנאי שמשתף עמו פעולה מבצע עם חזרת המשאית זיוף של הספירה של מה שנמצא עליה ומדווח פיקטיבית כאילו גם הסחורה החסרה נמצאת . בד"כ במקרים מסוג זה - המחסנאי יקרא בדחיפות למלגזן כדי שיפרוק את המשאית , כדי להקשות על איתור המעילה .
17. מעילה ע"י דיווח פיקטיבי של סחורה שניזוקה בהובלה (שבר/נזק) - צוותי חלוקה מוכרים בשחור מספר קרטוני סחורה שנמצאים על המשאית ושהיו מיועדים לאחד מלקוחותיו של הארגון , בהמשך שוברים במתכוון פריטי סחורה בודדים , אוספים את השברים לקרטון ומדווחים על נזק שכביכול נגרם לכמות גדולה הרבה יותר של קרטוני סחורה ( לכמות שמכרו בשחור ושילשלו את הכסף לכיסם ) . במקרים בהם לא מנוהל רישום על דיווחי שבר ולא מתבצע פיקוח כולל בדיקה בשטח של דיווחים מסוג זה - מדובר בתופעה שכיחה .
18. מעילה בשת"פ נהג / מנהל מחסן / מנהל הפצה ע"י ביטולי מסלולים - כאשר קיים שיתוף פעולה לגניבה בין נהג חלוקה ובין מנהל הפצה / מנהל מחסן , אחרי שהסחורה מלוקטת ומועמסת על המשאית נהג החלוקה יוצא לחלוקה . בשלב זה מבטלים מנהל המחסן או מנהל ההפצה את המסלול (שהועמס כבר על המשאית) בטענה שלא היה מקום על המשאית או שהסחורה אמורה לצאת למחרת או שמדובר בתעודה כפולה שהופקה בטעות . צוות החלוקה מוכר בשחור את הסחורה שכאמור כן הייתה על המשאית - ומתחלק בכסף שקיבל תמורתה עם שותפיו להונאה .
19. גניבת משטחי עץ - משטחי עץ המשמשים לשינוע / הערמת משטחי סחורה הנם פריט חמיד ומבוקש בקרב נהגי חלוקה . בארגונים רבים משטחים אלה העולים כסף רב אינם מחוייבים בכסף בחשבונית ואין עליהם די פיקוח . במקרים כאלה - נהגי חלוקה רבים מעורבים במסחר ער במשטחי עץ , המשטחים נמכרים על ידם לסוחרי משטחים והכסף נלקח לכיסם . הפחת והנזק הכספי הנגרם לחברות מסחריות גדולות כתוצאה מאובדן משטחי העץ מסתכם לעתים במליוני שקלים לשנה . הארגונים נאלצים שוב ושוב לרכוש מלאי חדש של משטחי עץ מספקי המשטחים - במקרים רבים מדובר בקניה חוזרת של משטחים שנרכשו על ידם בעבר ונגנבו ע"י נהגי החלוקה . סימון של המשטחים בלוגו ושם הארגון מסייעים לעתים לצמצום גניבתם אולם עדיין התופעה רחבה ביותר ומהווה מכת מדינה . מעילות המבוצעות על ידי מנהלים וקניינים מנהלים וקניינים אחראים על ביצוע רכישות בהיקפים גדולים. עמדה זו מאפשרת להם לבצע תרגילים שונים כמפורט להלן:
20. רכישת מוצרים או שירותים במחיר הגבוה ממחיר ההוגן וחלוקת ההפרש עם הספק - במקרים בהם לא קיימת בקרה נאותה על מחירי הרכישה שמבצע הארגון, יכולים המנהלים לבצע תרגילים שונים של רכישת מוצרים או סחורות במחירים מנופחים. את ההפרש בין מחיר הקניה למחיר ההוגן מחלקים העובד והספק. הסבר למחיר הגבוה יותר יכול להיות: איכות טובה יותר, לחץ זמן לביצוע פרויקט וכד'.
21. הטיית מכרזים והעדפת ספקים המספקים פריטים בעלי מפרט נמוך מזה שנקבע וחלוקת ההפרש בעלות עם הספק - במקרים בהם קיים העדר בקרה מנצלים קניינים מצב זה להעדפת מוצר של ספק המועדף עליהם , כאשר המיפרט של המוצר שלו בעצם נחות (ולכן זול יותר) מזה שנקבע בעת עריכת המכרז . הקניין דואג להעביר לספק תשלום כאילו סופק הפריט בעל המפרט הגבוה שסוכם עליו במכרז - ולהתחלק עמו בהפרש הכספי . למשל מכרז לאספקת חולצות פרסומיות מ100% כותנה במשקל מסויים למטר ( מעיד על עובי ואיכות הבד ) , הקניין מסכם עם ספק שחביב עליו שיגיש הצעה נמוכה ויקח את העבודה יחד עם מתן מוצרים נחותים וזולים בהרבה מהסטנדרט שנקבע במכרז (50% כותנה 50% פוליאסטר , ומשקל נמוך בהרבה למטר בד ) .
22. רכישת מוצרים באמצעות חברת קש - דרך נוספת של מנהלים וקניינים להונות את הארגון היא באמצעות הקמת חברת קש וביצוע הרכישות באמצעותה. בדרך זו נשארים הרווחים בחברת הקש שבבעלות המנהל. חברת קש היא חברה ללא מהות כלכלית אמיתית שכל מטרתה לשמש צינור להעברת הסחורה לארגון. בהתאם ליכולת המנהל או הקניין לשלוט במחיר הקניה כך הוא יכול להשאיר חלק גדול יותר מהרווח בחברת הקש.
23. מכירת מוצרים או שירותים במחיר הנמוך מהמחיר ההוגן וחלוקת ההפרש עם הלקוח- שיטה הדומה לסעיף הקודם, אבל במכירת נכסים של הארגון במחירים נמוכים. לרוב המכירות מבוצעות לקרובי משפחה או לגורמים מקורבים או קשורים כאשר ההפרש בין המחיר ההוגן למחיר המכירה בפועל מתחלק בין העובד ללקוח. הסברים למחיר הנמוך יכול להיות מוצרים פגומים, סוג ב' , זבל / גרוטאות וכו' . לדוגמה , מכירת מיכלי נירוסטה בשווי 100000 ₪ מחצר של מפעל בפירוק - לסוחר ברזל תמורת עשירית משווים וקבלת "בונוס" כספי ממנו .
24. ניפוח ההכנסות או הרווחיות של החברה לצורך קבלת בונוסים - במשכורתם של מנהלים רבים במשק ניתן למצוא קשר ישיר לרווחיות של הארגון. היכולת של המנהלים ל"שחק" עם התוצאות הכספיות יכול להגדיל את משכורתם בהיקפים גדולים. המשחקים בתוצאות הכספיות יכולות להיות בצורות רבות כגון: הקדמת הכנסות או דחיית הוצאות, ניפוח מלאים, הסתרת התחייבויות, הכרה בהכנסות שמבחינה חשבונאית לא מותרות ועוד.
25. אישור תשלומים בגין שירותים או מוצרים שלא סופקו לחברה- במקרים רבים המנהלים הם אלו שמאשרים את התשלום עבור שרות או מוצר שהוזמן על ידי הארגון. במקרים אלו יכולים המנהלים לאשר לתשלום חשבוניות של מוצר או שרות שלא התקבלו כלל. התשלום במקרים אלו יתחלק בין מוציא החשבונית והמנהל. מנהל יכול לאשר תשלום למוסך שטיפל כביכול ברכבי החברה - כאשר בפועל הרכבים מעולם לא טופלו או הגיעו למוסך הזה , ולהתחלק עם בעל המוסך בכסף .
26. הטיית מכרזים או תפירת מכרזים - קבלת שוחד וטובות הנאה שונות על ידי קניינים הינה בעיה קשה עמה מתמודדים ארגונים רבים. מחקרים שנערכו בעולם מצאו כי על כל דולר שמקבל קניין ניזוק הארגון בסכום של 500 דולר. היכולת של קניינים לקבוע מי יהיה הספק עמו יעבוד הארגון שווה לספק כסף רב. קיימים לא מעט ספקים אשר מוכנים לשלם לקניינים עבור העדפת המוצר שלהם על אחרים. חשוב לציין כי במרבית המקרים משלם הארגון את העלות הנוספת של תשלום השוחד לקניין. במקרים בהם הקניין מעורב למשל בבחירת חברת התיירות אשר מציעה חבילות נופש לעובדי הארגון - במקרים רבים מטיסות החברות הנ"ל את הקניין ובני משפחתו חינם אין כסף ליעדים שונים כדי "לבדוק את המלון" או משדרגת להם את החדרים והאקסטרות ( כרטיס הוצאות - דרינקים בלובי , ארוחות , ספא וכו' ) . מעילות המבוצעות על ידי מנהלי חשבונות וחשבים חשבים ומנהלי חשבונות אחראים על הרישומים בספרי החברה. תפקיד זה מציב אותם בעמדת מפתח אשר מאפשרת ביצוע רישומים כוזבים בספרים והסתרת המילה.
27. גניבת תקבולים מלקוחות ורישום הנחות, זיכוים או חובות אבודים- אחת מהשיטות הפשוטות ביותר לגניבת כספים והסתרת המעילה היא באמצעות רישום פקודות יומן כוזבות. מאחר והלקוח שילם כספים שלא נרשמו בספרים יוצר חוסר התאמה בין היתרות בספרי הארגון לבין היתרות בספרי הלקוח. הסתרת ההפרש תתבצע על ידי הקטנת היתרה בספרי העסק על ידי רישום פקודות יומן תמימות כגון הנחה. התוצאה היתרה בספרי הארגון ובספרי הלקוח יהיו זהות.
28. גניבת תקבולים וגלגול היתרות בין כרטיסים שונים של לקוחות עד לכרטיסים שקיים קושי לבדוק כגון הפרשי מימון, הפרשי שער וכד' - שיטה דומה לשיטה הקודמת. בדרך זו מסתירים את המעילה על ידי גלגול היתרות בין כרטיסי לקוחות שונים עד להעברת היתרה לכרטיסים שלא נבדקים באופן שותף כגון: הפרשי שער, הפרשי מימון וכד'.
29. גניבת כספים ורישום זיכוים (זכאות לכסף בגין מוצר או שרות שלא סופק) בכרטיסי ספק - שיטה נפוצה מאוד להסתרת כספים שנגנבו מהארגון, היא על ידי רישום פקודות כוזבות בכרטיסי ספקים. מנהל החשבונות/חשב רושמים כי התשלומים שולמו לספק. מאחר והספק לא קיבל את הכסף הרי שתווצר חוסר התאמה בין הכרטיסים של הארגון והספק. הסתרת המעילה תתבצע על ידי רישום פקודת זיכוי בכרטיס הספק בצורה שתעמיד את היתרות בשני הכרטיסים על סכום זהה. רק עיון בתנועות בשני הכרטיסים תגלה את המעילה.
30. שימוש כפול בחשבוניות של ספק וגניבת התשלומים לספק - בשיטה זו מציג החשב/מנהל החשבונאות פעמיים את אותה חשבונית של ספק לגורם שחותם על השקים. לאחר הכנת השק לספק, מסב המועל את השק. בשיטה זו, בדומה למעילה הקודמת היתרות בכרטיסי הספק והארגון זהות.
31. שינוי פרטי חשבון הבנק של ספק לפרטי חשבון בנק של מקורבים - גופים רבים במשק מבצעים תשלומים באמצעות מס"ב (מערכת סליקה בנקאית). גורמים להם הרשאה לשינוי פרטי חשבון של הספק יכולים לשנות את פרטי חשבון הבנק של הספק לפרטי חשבון הבנק שלהם. התשלומים אשר היו מיועדים לספק יועברו לחשבון המועל. העובדה שמערכת מס"ב מבצעת את התשלום על פי מספר חשבון ללא אימות פרטי שם הספק מאפשרת את ביצוע המעילה. במרבית המקרים יעלם המועל לפני שהספק יתלונן כי לא קיבל את כספו.
32. הנפקת תלושי שכר למקורבים ותשלום שכר לאנשים שאינם עובדים בארגון או שסיימו עבודתם בארגון - שיטה נפוצה למעילה בכספי הארגון , ישימה בעיקר בארגונים גדולים ובחברות עתירות עובדים . קשה לגלות מעילה זו לאור העובדה שרוב החברות הגדולות משלמות שכרם של העובדים בהעברות בנקאיות . בעת ביצוע תשלום לאדם שסיים עבודתו - משנים את פרטי הבנק של העובד ומזרימים לחשבון המעודכן את המשכורות שלו , למרות שסיים עבודתו בארגון .
33. גניבת כספים של לקוחות ומשלוח אישורי יתרות כוזבים ללקוחות - מעילה זו נפוצה במקרים בהם הארגון מטפל בכספם של לקוחות. במקרים אלו העובד יכול למשוך כספים מהחשבונות של הלקוחות. הסתרת המעילה מתבצעת על ידי משלוח אישורי יתרה כוזבים ללקוח המצביעים על היתרה שהיתה אמורה להיות בחשבון לפני משיכת הכספים. שיטה זו עלתה לכותרות בפרשת הבנק למסחר , בה פקידת בנק (אתי אלון) ניצלה העדר בקרה ופיקוח לגניבה של מיליוני שקלים מכספי לקוחות ושלחה להם תדפיסים מזויפים של יתרותיהם . כידוע , הפרשה הייתה כה רחבה עד שהביאה לקריסת הבנק .
34. גניבת כספיים מח-ן הבנק וביצוע התאמות בנק כוזבות - מנהלי חשבונות/חשבים אחראים במסגרת תפקידם על ביצוע התאמות בנק. במקרים בהם לא מבוצעת בקרה הולמת על פעילותם יכולים עובדים אלא לגנוב כספים באמצעות זיוף שקים או בדרך אחרת ולהסתיר את הגניבה על ידי רישומים כוזבים בהתאמות הבנק שמבוצעות על ידם. מעילות המבוצעות על ידי חשבי שכר חשבי שכר נהנים לרוב מאמון מלא מצד המנהלים שלהם. העובדה שנושא השכר הינו מורכב וסבוך, קיימים שינוים רבים בהיקף התשלומים מחודש לחודש, דבר המקשה על הבקרה, והעובדה שהתשלומים מבוצעים לרוב בלחץ זמן, הם חלק מהסיבות ליכולתם של חשבי השכר למעול בקלות יחסית.
35. רישום עובדים פיקטיביים וקבלת התשלום בגינם - קיימים ארגונים בהם עובדים מאות ואף אלפי עובדים. במצב בו הבקרה על מספר העובדים אינה טובה, יכולים חשבי השכר להוסיף לרשימת מקבלי השכר מספר עובדים פיקטיביים למערכת מקבלי השכר של הארגון ולגנוב את השכר בגינם.
36. ניפוח תשלומי שכר לעובדים מקורבים - שכר העובדים מושפע ממספר מרכיבים בהם מספר שעות עבודה, תעריף לשעת עבודה ותשלומים והחזרים שונים. שינוי של כל אחד מהמרכיבים של תלוש השכר כגון: מספר השעות, ותק, דרגה, השכלה, החזרי הוצאות נסיעה וכד' ישנו את השכר של העובד. קיימים מקרים בהם ביצעו חשבי השכר שינוים במרכיבי השכר של מקורבים להם והתחלקו בהפרש עם העובדים. ידועים מקרים רבים בהם עובד המקבל רכב חברה מקבל במקביל גם "החזר הוצאות רכב" על רכבו הפרטי , או עובדים שמקבלים החזרי הוצאות רכב כאשר אין ברשותם כלי רכב כלל .
37. המשך תשלום לעובדים שעזבו במשך מספר חודשים וקבלת התשלום בגינם - דרך נוספת למעילה היא באמצעות השארת עובדים שעזבו ברשימת מקבלי השכר מספר חודשים וקבלת התשלום בגינם. דרך זו דומה לרישום עובדים פיקטיביים ומבוצעת במקרים בהם קיימת בקרה על עובדים חדשים או במקרים בהם קיים חשש כי עובדים לא מוכרים יעוררו חשד. חשוב לציין כי תשלום לעובדים שעזבו אינו חריג מאחר ובמקרים רבים מבוצעת סגירת חשבון עמם לאחר שכבר עזבו את הארגון. מעילה זו נפוצה ואפשרית גם בארגונים בהם מגוייס כח אדם זמני לתקופות קצרות עקב אופי העבודה / עבודה עונתית וכו' . עובדים זמניים אלה מקבלים את שכרם בשיק וקשה לעקוב ולוודא שהפסיקו להנפיק להם שיקים כשסיימו לעבוד . שיקים אלה יוסבו במקרים רבים ויופקדו בחשבון אחר או יפדו במזומן בסניף הבנק של החברה . מעילות המבוצעות על ידי עובדים אחרים עובדים בכל הדרגים עשויים להיות מעורבים במעילות ובגניבות בחברות וארגונים . גם עובדים שלכאורה אין להם גישה לכספים או נכסים יכולים לרמות את הארגון. מאחר ולכל עובד יש תלוש שכר הרי שהוא יכול לרמות דרך תלוש השכר שלו. התרמיות עשויות להתבצע באחת מהדרכים הבאות:
38. דיווח על שעות עבודה שלא בוצעו - הגדלת כמות שעות העבודה של העובד בצורה כוזבת תביא לתשלום מנופח של שכר העובד. הדרך לעשות זאת היא באמצעות העברת כרטיס הנוכחות על ידי עובד אחר , על ידי דיווח על שעות שלא בוצעו במקומות שאין שעון נוכחות או אי דיווח היעדרות במקומות שבהם השכר הוא חודשי .
39. ניפוח מכירות כדי לעמוד ביעדים ולקבל מתנות ובונוסים - ניפוח מכירות ועמידה ביעדי מכירה עיי אנשי מכירות באמצעות "דחיפת" סחורה ללקוחות , בכמות גדולה בהרבה מזו שהוזמנה בפועל . אופייני בעיקר בחברות מזון לקראת החגים וכו' , החברות מציעות בונוסים שמנים ופרסים למי שיעמדו ביעדי המכירה , מתבטא בהחזרה מסיבית של סחורה אחרי החג ע"י לקוחות שטוענים שאין להם מקום לאכסנה . מצב זה עשוי להביא את אנשי המכירות לדווח על נזק פיקטיבי לסחורה אצל הלקוח / סחורה פגומה שאיתרו אצלו וכביכול הושמדה על ידם אצלו .
40. החזרי הוצאות כוזבים - עובדים רבים זכאים להחזרים בגין הוצאות שהוצאו במסגרת העבודה כגון מוניות, מלונות, טיסות, ארוחות במסעדות ועוד. החזרים אלו במקרים רבים מועברים דרך הקופה הקטנה שם הבקרה פחות טובה. עובדים שמזהים נקודת חולשה כאמור דורשים החזרים עבור הוצאות פרטיות שלהם או בגין קבלות שאספו ממקומות שונים.
41. גניבת בגדים / נעליים / תכשיטים וסחורות ע"י מוכרים בחנויות - ארגונים רבים דורשים מהמוכרות ומהמוכרים בחנויותיהם ללבוש בזמן העבודה מוצרי מותג מאלה הנמכרים בחנות . חלק מהמוכרים / מוכרות מנצלים מצב זה כדי להישאר עם הבגד / נעל / תכשיט לאחר סיום העבודה . אם מתבצעת ביקורת פתע או נשאלות שאלות התשובה תהיה שכחתי להוריד והתכוונתי להחזיר למחרת . חנויות דיסקים מאפשרות לעתים לעובדים לקחת בהשאלה כדי לשמוע - עובדים רבים מנצלים זאת ואינם מחזירים את הפריטים שלקחו .
42. ניגודי עניינים / מתנות וכו' - בחברות רבות קיימת נורמה של קבלת מתנות לחגים ומוצרי פרסום . עובדה זו מנוצלת לעתים ע"י עובדים האחראים על עבודה עם ספקים לקבלת טובות הנאה שונות . כאשר הדבר מתגלה ( אם הוא מתגלה ) לרוב מעמידים פני תם ו"לא מבינים מה לא בסדר" . טובות ההנאה והמתנות עשויות להיות פריטים פעוטים וחסרי ערך - כמו גם פריטים יקרים וחריגים . בחברה גדולה עם מערך הפצה של חברות תובלה חיצוניות היה נוהג של קבלת "מעטפות לחגים" בקרב מנהלי המשלוחים . ביקורת פתע שנערכה העלתה כי האחראי על חלוקת העבודה / פרנסתם של הקבלנים נוהג לקבל מעטפות שמנות עם אלפי שקלים בתלושי קניה כ"מתנה לחג" מבעלי חברות ההובלה ולהעדיף ולספק עבודה רבה יותר מטבע הדברים לחברות אשר תוגמל על ידן באופן נדיב יותר . מנכ"ל הארגון הוכנס לעניין ולאחר ששמע את העובדות דרש את פיטוריו של אחראי המשלוחים . ועד העובדים לא איפשר לפטר את העובד בטענה שמדובר בנוהג של שנים וכי גם מנהלים אחרים ובכירים ממנו באותו ארגון זוכים לקבל את אותן "מתנות לחג" .
43. ניצול ומסחר בהטבות והנחות הניתנות לעובדים - ארגונים רבים נותנים לעובדיהם אחת לחודש או לפני החגים מוצרים שונים במתנה / בהנחה משמעותית . כ"כ , מאפשרים לעובדים לרכוש בהנחה על פי תנאי הסחר והמבצעים המוצעים ללקוחותיהם סחורות של הארגון . עובדים רבים מנצלים זאת כדי לבצע מסחר במוצרים שקיבלו במתנה או רכשו בהנחה . חברה גדולה נהגה לנפק לעובדיה מדי חודש עם תלוש השכר שני תלושים המאפשרים קבלת סחורה של החברה ללא תמורה. חלק מעובדי החברה ניצלו זאת כדי לבצע מסחר בסחורה של החברה , הם קנו מחבריהם את תלושי השי , משכו באמצעותם סחורות בכמויות מסחריות וניהלו מסחר ער בסחורות אשר הציפו את השווקים ופגעו במכירות של הארגון . אחד ממנהלי הסניפים אף הפליא לעשות , הוא רכש 100 תלושים מעובדים תמורת 30 ₪ לתלוש , ניגש להנהלת החשבונות וביקש לפתוח לו כרטיס לקוח של החברה . לאחר פתיחת כרטיס הלקוח - מסר לפקידה את 100 תלושי השי ודרש זיכוי בכרטיס שלו על 100 ארגזי סחורה יקרה שכביכול החזיר ( כל ארגז בשווי של כ250 ₪ ) . בשלב זה , לאחר קבלת הזיכוי בכרטיס שלו , בדק את המבצע ותנאי הסחר שהוצעו ללקוחות החברה באותו זמן והזמין בתנאים של 1+1 200 ארגזי סחורה בשווי של 250 ₪ כל ארגז . אותו מנהל הודיע שיגיע מישהו מטעמו לקחת את הסחורה , באותו יום הגיע טנדר של אחד הסוחרים בשוק ולקח את 200 ארגזי הסחורה אשר נמכרו אח"כ בשוק במחירים זולים בהרבה מאלה שהוצעו ע"י הארגון . כשמנהל הסניף נחקר ע"י קב"ט הארגון - הודה וטען כי אין כל פסול במעשיו ...(פוטר לאלתר) .
44. גניבת סחורות וכספים ע"י ברמנים ומלצרים- במועדונים מסעדות ובארים שבהם הבעלים אינם מעורבים דיו בניהול המקום ובהעדר מנגנון אכיפה ופיקוח נפוצה תופעה של גניבות סחורות וכספים ע"י ברמנים ומלצרים . קיימות דרכים רבות למעילות ולגניבות : "פינוקים" של מקורבים וחברים , שליחת דרינקים ומשקאות אלכוהוליים יקרים על חשבון הבית ללא אישור , "הזמנה על חשבון הבית" למנות יקרות במיוחד , גניבת כספים במזומן שנגבו מלקוחות על הבר ( קשה מאד לאמוד חוסרים בבירה מחבית או במשקאות קלים ממתקני מזיגה ) , אכילת מנות יקרות ע"י צוות המסעדה מבלי לשלם עבורן , גניבת אלכוהול יקר ובמקרים מסוימים כדי לחפות על כך אף מילוי בקבוקי אלכוהול ממותג באלכוהול זול המובא לעסק בשקיות , גניבת "טיפים" שאמורים להגיע לקופה המשותפת של הצוות , ביטול הזמנות של ארוחות ומנות יקרות ערך אחרי שנשלחו לשלחן ובמקרים רבים גם אחרי שכבר שולם עבורן במזומן ( המלצר או מנהל המשמרת שביטל גונב את המזומן לכיסו ) . מעילות המבוצעות על ידי ספקים מעילות לא מבוצעות רק על ידי עובדים ומנהלים בארגון אלא גם על ידי גורמים חיצונים כגון: ספקים, לקוחות ונוכלים. ספקים מנצלים מצב של חוסר בקרה על דרישות התשלום שלהם לצורך דרישת סכומים שאינם מגעים להם באחת משתי הדרכים הבאות:
45. משלוח חשבוניות כפולות - הונאה זו נפוצה מאוד בקרב ספקים וידועה גם בכינוי "שיטת מצליח". בהונאה זו שולח הספק חשבונית "נאמן למקור" או חשבונית חדשה עבור שרות או מוצר שכבר סופק אולם בהפרש זמן מהחשבונית הראשונה. במידה והארגון מגלה את התרמית ממהר הספק להתנצל וטוען שמדובר בטעות תמימה של פקידה . מיותר לציין כי שיטה זו מגדילה את רווחי הספקים בעשרות אחוזים.
46. הגשת חשבוניות שלא בהתאם להסכם - מעילה זו מורכבת מוריאציות ושיטות שונות, אשר בכולן מגיש הספק חשבוניות שלא בהתאם להסכם. החשבוניות יכולות לכלול יותר מוצרים ממה שסופקו בפועל או באיכות גבוהה יותר ממה שסופק. טעויות בסיכומים, מדדים ושערי חליפין אף הן דרך לגבות סכומים ללא הצדקה. אי קיזוז מקדמות מהווה דרך נוספת של ספקים לרמות ארגונים. במקרים מסוימים קיים שת"פ עם הגורם המאשר את התשלום , אשר מקבל מהספק את חלקו בכספי המעילה .
לסיכום
מאמר זה מרכז מעילות נפוצות בחברות וארגונים , כפי שניתן לקרוא קיימת חשיבות מכרעת להפעלת מערך אכיפה ובקרה אפקטיבי אשר יצמצם את האפשרות למעילות ע"י עובדים בארגונים וחברות . הגורם המרכז את עיקר תחומי הבקרה והאכיפה בארגונים הוא הקב"ט / ממונה הבטחון ולפעילותו ולגיבוי אותו הוא מקבל יש חשיבות מכרעת .
מאמר זה נכתב ע"י רונן ביהם - מנכ"ל חברת "ביהם רונן חקירות יעוץ בטחוני ופוליגרף בע"מ" www.911pi.co.il כל הזכויות שמורות .
חטיבות ותחומי פעילות:

משרד ראשי : קויפמן יחזקאל 6 בית גאון (גיבור) תל אביב 68012, שיחה חינם 1-800-333-911, טל. 03-5165843, פקס. 03-5161624
נייד:053-7911111 | דוא"ל: info@911pi.co.il | אתר: www.911pi.co.il | כתובת לדואר : ת.ד. 50319 ת"א 61500